Nhằm tránh nguy cơ nhiễm dịch Covid-19, Singapore sẽ triển khai hàng loạt các biện pháp an toàn cho hành…