Air Canada cập nhật thông tin nhập cảnh Canada như sau: Chính phủ Canada hiện vẫn hạn chế nhập cảnh…